Софийски университет

by Мария Василева

Днешния цитат от сп. Мениджър

„Лисата на пари не е препятствие. Липсата на идеи е препятствие.“
(Кен Хакута)

ни припомни ето тази снимка от Софийския университет.